Razem w działaniu, razem w rozwoju
tworzymy przestrzeń dla nowej edukacji.

Informacje praktyczne

Ewidencja

Przedszkole jest wpisane do ewidencji przedszkoli niepublicznych Miasta Łodzi. Mamy prawo prowadzenia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.

Zakres usług

 • Sprawowanie opieki nad dzieckiem w godzinach od 7.00 do 17.00
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego wg metody Marii Montessori
 • Spacery, wycieczki
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • Język angielski – 3x z native speakerem
 • Gimnastyka
 • Rytmika
 • Tańce – 1 x w tygodniu
 • Origami w systemie Edukacja przez ruch
 • Wprawki flażoletowe
 • Imprezy i przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe (m.in. koncerty, warsztaty plastyczne, przedstawienia, warsztaty dla rodziców).

Schemat tygodnia -> Pobierz lub Wyświetl

Rekrutacja

Informujemy, że na kolejny rok szkolny 2020/21 rekrutacja została zakończona
i obecnie nie dysponujemy wolnymi miejscami.

W naszym Przedszkolu pracujemy systemem, który pozwala przyjąć tylko tyle nowych dzieci,
ile odchodzi z przedszkola.  W związku z tym nie jest możliwe utworzenie dodatkowych miejsc.

Karta zgłoszenia dziecka -> Pobierz lub Wyświetl