Kalendarz

Informacje praktyczne

Wizyta w Liceum Plastycznym

Wizyta w Liceum Plastycznym

LAS

wycieczka do lasu

Muzeum Sztuki – MS2

warsztaty dla dzieci

Muzeum Sztuki – MS2

warsztaty dla dzieci

Tłusty Czwartek

warsztat kulinarny – faworki

Muzeum Sztuki – MS2

warsztaty dla dzieci

Muzeum Sztuki – MS2

warsztaty dla dzieci

konsultacje indywidualne

z rodzicami

Zebranie śródroczne

dla rodziców

1 2 3 9